mapa Evropy - studie

Vlny veder v evropských bytech

Výsledkem nové studie tado° je, že teploty ve většině domácností v Evropě v posledních dvou letních obdobích stouply. Studie byla provedena ve 440 000 evropských domácností v období červen–červenec 2020–2022, mezi 12. a 18. hodinou. Například v Německu byla zjištěna průměrná vnitřní teplota 23,7 °C, zatímco v roce 2020 jen 22,9 °C. 

Vyšší vnitřní teploty byly zjištěny v celé Evropě. Pro srovnání: Italské domy se během veder ohřály průměrně až na 27,6 °C.

Vyšší poptávka po klimatizacích

Řešením, jak udržet byty a domy chladné, je použití klimatizace. Ve zmiňovaném Německu nejsou ještě příliš rozšířené, ale poptávka po nich roste. V době koronavirové krize se dovoz klimatizací, které se instalují do obytných budov zvýšil o 90,4 %. Mezinárodní Agentura pro energii předpovídá, že se poptávka po klimatizacích do roku 2050 zdvojnásobí na 275 mil. přístrojů. Německo už bojuje za to, aby pokrylo potřebu energie v zimě. Se stoupajícím počtem klimatizací se hledají řešení, jak správně využívat nedostatkovou energii i v létě.

Správné ovládání zvyšuje energetickou efektivitu klimatizací. Pomocí inteligentních algoritmů a chytrých funkcí jako rozpoznávání přítomnosti a nepřítomnosti osob v objektu nebo rozpoznání otevřeného okna se bude doma chladit jen, když to bude potřeba. Christian Deilmann, spolumajitel firmy tado°, říká: „V těchto extrémních vlnách veder je chladný domov důležitý pro naše zdraví a je základní lidskou potřebou. Chytrým ovládáním klimatizace tado° zákazníci zvyšují pohodlí domova a zároveň šetří energii.

mapa Evropy - studie